Regulamin

§1. Postanowienia ogólne


1. Sklep działający pod adresem http://sklep.wbp.com.pl, dalej zwany Sklepem jest prowadzony przez Studio BP7, Warszawa, ul. Postępu 12 lok 114. Przedmiotem działania Sklepu jest internetowa sprzedaż produktów książkowych oznaczonych numerem ISBN oraz ich wersji elektronicznych.


§2. Zamówienia

1. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2. Jeżeli zamówiony towar ma wyczerpany nakład, Sklep poinformuje o tym Kupującego. Sklep ma prawo zaproponować zakup innego wydania lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody, Sklep odstępuje od umowy sprzedaży, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

3. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT, jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

5. Sklep oferuje następujące formy płatności:
- przelew bankowy
- pobranie (zapłata przy dostarczeniu przesyłki)
- odbiór osobisty

6. Wysyłka zamówienia następuje w terminie dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie lub od złożenia zamówienia przy płatności za pobraniem. Dostawa wydawnictw elektronicznych odbywa się poprzez udostępnienie adresu z którego następuje pobranie pliku.


§3. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony oraz nie był używany. Ze względu na charakter wydawnictw elektronicznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży po jego pobraniu.

2. Zwracany towar należy przesyłać na adres Sklepu,dołączając do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz otrzymany dowód zakupu. Sklep, w terminie 14 dni, dokonuje  zwrotu wpłaconej kwoty oraz kosztów dostawy, koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§4. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową czyli posiadającego wady fizyczne, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu wraz z pismem wskazującym przyczynę reklamacji oraz żądaniem usunięcia wady, lub wymiany na rzecz wolną od wad, lub obniżenia ceny, lub odstąpienie od umowy.
 
2. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§5. Postanowienia końcowe

1. Dokonując zakupu, Kupujący będący konsumentem, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest Studio BP7.
Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.