Orzecznictwo SN dotyczące prawa pracy, t. III

Cena:66.05
Do koszyka

Numer w serii: 269
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy. Wybór. Tom III"

Objętość: 192 strony
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61437-58-1
Cena netto 62,90 vat 5%

Niniejszym poradnikiem zamykamy serię wydań orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego prawa pracy za 2011 r.
Przypominamy, że tom I został wydany jako nr 267, natomiast tom II - jako nr 268.
Publikowane orzeczenia mają układ tematyczny, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego rozstrzygnięcia dotyczącego danej kwestii jest znacznie łatwiejsze. Poszczególne orzeczenia są uzupełnione istotnymi fragmentami ich uzasadnień.
Wzorem lat ubiegłych, niniejszą serię zamkniemy poradnikiem zawierającym orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zagadnienia ujęte w tym tomie:

- Odszkodowanie - zapłata - odprawa
- Ustalenie istnienia   stosunku   pracy
- Obowiązki pracownicze
- Obowiązki pracodawcy  
- Mobbing 
- Odpowiedzialność za szkodę   
- Wypadki przy pracy   
- Zakaz konkurencji