303. Orzecznictwo SN dotyczące prawa pracy

Cena:81.00
Do koszyka

Numer w serii: 303
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy"

Objętość: 184 strony
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-92-5
Cena 81.00, vat zw.

W niniejszym tomie zostały pokazane miedzy innymi najciekawsze orzeczenia dotyczące zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, mobbingu oraz wynagrodzeń.

Do wyroków zostały dodane tezy, które wynikają z jego uzasadnienia, np. "Sprzeciw pracownika przeciwko poleceniu pracodawcy zmierzającemu do trwałej zmiany uzgodnionego miejsca pracy należy traktować jako ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku świadczenia pracy"
lub
"W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy, chyba że jest oczywista lub znana pracownikowi"

Tezy do każdego wyroku pochodzą od redakcji.

Publikowane orzeczenia mają układ tematyczny, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego rozstrzygnięcia dotyczącego danej kwestii jest znacznie łatwiejsze. Poszczególne orzeczenia są uzupełnione istotnymi fragmentami ich uzasadnień.