305. Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy

Cena:84.50
Do koszyka

Numer w serii: 305
"Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy"

Praca zbiorowa na podstawie „Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy”, Krzysztof Hałub, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Paweł Kawarski.

Objętość: 170 stron
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61437-94-9
Cena 84.50, vat zw.

W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej wiele firm decyduje się na różnorodne przekształcenia, by w ten sposób przetrwać trudne czasy i wyjść z impasu obronną ręką. Wydaje się, że idealną metodą na to jest poszukanie nowych źródeł przychodów i minimalizowanie ponoszonych kosztów. Z tego drugiego powodu firmy decydują się na redukcję zatrudnienia czy też stosowanie nowych, mniej kosztownych form angażowania pracowników. Wiele firm wybiera jednak podział lub połączenie z innym, silniejszym na rynku partnerem. Ci, którzy obawiają się obecnej sytuacji rynkowej i nie widzą szans na jej poprawę, sprzedają firmy, wydzierżawiają je lub likwidują i czekają na lepsze czasy. Niestety, niekiedy działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji firmy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub też podejmowane są zbyt późno.

W niniejszym opracowaniu wyjaśniamy, co dzieje się w takiej sytuacji z pracownikami tych firm i jakie skutki podatkowe wywołują takie decyzje. Należy bowiem pamiętać, że wszelkie przekształcenia w ramach firmy wynikające np. z potrzeby rozszerzenia składu osobowego spółki lub zdobycia nowych źródeł finansowania powodują określone skutki w zakresie opodatkowania, zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT, a także w zakresie prawa pracy. Podobnie jest w przypadku likwidacji działalności, kiedy to należy dokonać m.in. ostatecznego rozliczenia się z obowiązków względem pracowników i fiskusa.

Z kolei upadłość firmy wywołuje wiele istotnych skutków w stosunku do niej samej, jak i w stosunku do jej pracowników i wierzycieli, w tym Skarbu Państwa. W opracowaniu zamieszczono także wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego wiążącego się z tematyką omawianą w niniejszym poradniku.