Kodeks pracy

Cena:66.05
Do koszyka

Numer w serii: 270
"Kodeks pracy. Aktualny tekst ujednolicony"
stan prawny na dzień 1 czerwca 2015 r.

Objętość: 204 strony
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61437-59-8
Cena netto 62.90, vat 5%

W 2014 r. weszła w życie zmiana w kodeksie pracy wprowadzona następującą ustawą: Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (DzU poz. 1662).
Zmiana wprowadzona powyższą ustawą określa sposób przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Osoby zmieniające pracę nie będą już musiały robić nowych badań lekarskich, jeśli posiadane będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku będą takie jak na poprzednim.

W 2014 roku również ukazał się tekst jednolity kodeksu pracy, ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy. Tym samym utracił moc prawną tekst jednolity z 1998 roku.

Najnowsze wprowadzone zmiany w ujednoliconym tekście zostały napisane na szarym tle. Jak w każdym wydaniu aktualizacji kodeksu, wszystkie zmieniane w nim artykuły mają informację o zmieniającym je akcie prawnym. Prenumeratorzy serii „Biblioteczka Pracownicza" mogą pobrać aktualną wersję kodeksu pracy w postaci pliku pdf z naszego serwera.