Orzecznictwo SN dotyczące prawa pracy, t. II

Cena:65.94
Do koszyka

Numer w serii: 268
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy. Wybór. Tom II"

Objętość: 168 stron
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61437-57-4
Cena netto 62,80 vat 5%

Niniejszym poradnikiem kontynuujemy serię wydań orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego prawa pracy za 2011 r. Przypominamy, że tom I został wydany jako nr 267 naszej serii.
Publikowane orzeczenia mają układ tematyczny, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego rozstrzygnięcia dotyczącego danej kwestii jest znacznie łatwiejsze. Poszczególne orzeczenia są uzupełnione istotnymi fragmentami ich uzasadnień.
Wzorem lat ubiegłych, niniejszą serię zamkniemy poradnikiem zawierającym orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu ubezpieczeń społecznych.

- Wynagrodzenie
- Zadośćuczynienie i zobowiązania
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Odprawa emerytalna
- Rena
- Nagrody jubileuszowe
- Prawo do emerytury