Orzecznictwo SN dotyczące prawa pracy, t. III

Cena:43.05
Do koszyka

Numer w serii: 269
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy. Wybór. Tom III"

Objętość: 192 strony - wersja elektroniczna, pdf
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61437-58-1
Cena netto 35 zł, vat 23%

Niniejszym poradnikiem zamykamy serię wydań orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego prawa pracy za 2011 r.
Przypominamy, że tom I został wydany jako nr 267, natomiast tom II - jako nr 268.
Publikowane orzeczenia mają układ tematyczny, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego rozstrzygnięcia dotyczącego danej kwestii jest znacznie łatwiejsze. Poszczególne orzeczenia są uzupełnione istotnymi fragmentami ich uzasadnień.
Wzorem lat ubiegłych, niniejszą serię zamkniemy poradnikiem zawierającym orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 Zagadnienia poruszone w tym tomie:

Odszkodowanie - zapłata - odprawa
Ustalenie istnienia   stosunku   pracy
Obowiązki pracownicze
Obowiązki pracodawcy  
Mobbing 
Odpowiedzialność za szkodę   
Wypadki przy pracy   
Zakaz konkurencji